Svenska English

Arbetsformer

I Qlara finns det många möjligheter att vara engagerad och att påverka aktiviteterna inom nätverket. Vi har flera olika mötesformer där varje medlem har möjlighet att kunna uttrycka sin mening, diskutera och vara aktiv i nätverket.

 
Drop-In möten

Den första måndagen varje månad träffas vi på informella Drop in-möten. Dit är även du som inte är medlem ännu välkommen.
Vi träffas på kaféet Cafe Kagan i Simrishamns, mellan kl. 16-18. Det är bara att komma när det passar och gå när du känner för det.

Under många år hade vi "egen" lokal hos "bonadea". Vi tackar Birgitta Molin för många härliga års Drop In-möten på ditt kafé. Stort tack! se bildspel
 

Medlemsmöten
Vi har ett formellt möte varje höst. Det är enbart öppnet för medlemmar och där informerar styrelsen, förslag tas upp till diskussion och beslut fattas. Dessa möten är mycket viktiga för demokratin i nätverket och ger medlemmarna möjlighet att påverka.
 

Årsmöten
Varje år hålls även ett årsmöte i slutet av mars och hit är även icke-medlemmar välkomna. Dessa har då ingen rösträtt.
 

Styrelsemöten
Qlaras styrelse träffas ungefär en gång i månaden.
 

Temaseminarier
För att främja det interna utvecklingsarbetet inom nätverket arrangeras med jämna mellanrum temaseminarier. Vi arbetar ofta efter metoden Open Space Technology (OST). Det är ett sätt att fånga upp de idéer och projekt våra medlemmar kommer med och att behålla dynamiken i nätverket.
 

Projektgrupper
Under årens lopp har många grupper bildats, verkat och sedan upplösts. Men det finns alltid möjlighet att blåsa nytt liv i en sådan grupp – eller skapa en ny. Alla Qlaror är välkomna att ta egna initiativ !
Exempel på grupper som tidigare arbetat: 
Feng-Shui, matgrupp, bokcirkel, filmgrupp och Hälso-Qlarorna.
Fortfarande aktiv är börsgruppen som träffas och handlar med fiktiva aktieportföljer.

 

Grupper för nätverkets utveckling:

Webbgruppen är den grupp som ansvarar för Qlarawebben uppbyggnad och administration samt Qlaras Facebooksidor, Qlarabloggen, Instagram mm.

Qulgruppen som arbetar för medlemmarnas rekreation och nöjen.

 

 


Sök på Qlara.net
Dela