Svenska English

Skriv ut Skriv ut

Inga Lill Högberg

 
Erbjuder:
artiklar och reportage
redigering av texter
manustvätt
litteraturcirklar (genom SV)
översättning (från eng., da., no.)
utbildning av läsombud (gen. SV)
 

Driver antikvariat LAPPRI  BÖCKER
i Södra Mellby
0414-708 68  073-8076046
Vi finns på BOKBÖRSEN.     
 

Bokförsäljningen har flyttat till annan lokal på gården - där finns tusentals böcker i många ämnen!

Vill du besöka oss med en grupp, t ex litteraturcirkel, kan vi ordna enkel form av förtäring för 5-10 personer.

I före detta boklokalen hittar du LAPPRI SAKER - inte loppis, inte antikhandel men något mittemellan. Med glas, porslin, textil, möbler, kläder, konst - d.v.s. SAKER.

textobok@osterlen.tv

« Tillbaka till medlemslistan

Sök på Qlara.net
Dela