Svenska English

Välkommen till Nätverket Qlara 

Vi har drop-inmöten den första måndagen varje månad på Kafé Kagan i Simrishamn kl. 16-18. Vill du komma och träffa oss och få info personligen så hör av dig till vår ordförande Livia Laks.

Välkommen!


Skrivkurser jan 2015 

Teknik för skrivare (Words praktiska funktioner mm)

Info av kursledaren/skrivpedagogen Ingrid Brink:
pollamazi@gmail.com eller 0414-30039, 076-2564485

Info/anmälan
Studieförbundet Vuxenskolan 0414-13998, www.sv.se/sosk


Helg-kurs i grekisk dans i höst
21-23 november

För nybörjare i Folkhemmet i Östra Hoby
fre 18-19.30
lör/sön 13-14.30

Info av kursledaren och danspedgagogen Ingrid Brink:
pollamazi@gmail.com eller 0414-30039076-2564485
Medlem av CID (International Dance Coucil)

Info/anmälan
Studieförbundet Vuxenskolan 0414-13998, www.sv.se/sosk


 


Landsbygdskonferens kring sydöstra Skånes tillväxtförutsättningar

Måndagen den 3 november på Ystads Saltsjöbad

Program:

09.00 registrering, kaffe
10.00 premiär på dokumentärfilm kring landsbygdens förutsättningar
10.30 paneldebatt mellan riksdagspolitiker, departementstjänstemän och det lokala näringslivet i sydöstra Skåne: Moderator: Madeleine Andersson, Ystad
11.45 lunch
13.00-15.30 fyra olika workshops på temat: besöksnäring och infrastruktur; ungdomar i arbetslivet med fokus på unga kvinnor; tillväxtmöjligheter bland skånska företag; integration av nysvenskar och personer med funktionsnedsättning i arbetsliv och företagande.
15.30-16.00 konferensen sammanfattas

Avgift 300 kr plus moms (375 kr), inkl. lunch, för- och eftermiddagsfika. Faktureras.
Bindande anmälan senast fredag 24/10 till: josefine@artesliberalesab.se
Begränsat antal platser - anmäl dig snarast!
Frågor tel. 070-512 08 30.

Alla är välkomna - företag, myndigheter och privatpersoner!

Konferensen arrangeras av Artes Liberales AB som en del i ett utredningsuppdrag finansierat av Europeiska Socialfonden.


Bästa hälsningar,
Dafvid Hermansson
Arbetande styrelseordförande

Artes Liberales AB
Box no. 187
272 24 Simrishamn
Tel. 070-512 08 30
Fax. 070-411 38 30
www.artesliberalesab.se

 


Nätverket Qlara har en ny ordförande

Nätverket hade årmöte i mars 2014. Där beslutades om en till 66 % ny styrelse. 
Ordförande blev Livia Laks, en egen företagare från Vitaby och som har en ekonomisk bakgrund. 

Läs mer om Livia ovan
Övriga nya styrelseledamoter är:
Linda Ohlsson
Carin Åström 
Lena Johnson
Kvar från den "gamla" sitter Karin Sverenius-Holm och Karin Aleby.

 


Årets Qlara 2014 är korad!

Birgitta "Veja" Andersson - GRATTIS!

 


Nyfiken på Qlara?

Innan du bestämmer dig för att gå med i nätverket

är du välkommen till något av våra drop-in
som hålls på Kafé Kagan första måndagen i Simrishamn varje månad.

Då får du möjlighet att träffar Qlaror och få mer information.
Vill du komma på ett drop-in eller ställa frågor om nätverket ?
Kontakta oss qlara@qlara.net eller tfn 0414-22515
Se vårt kalendarium för mötestider.
 


Äldre artiklar:


OST-möte 26 februari 2013